Ekologie

V dnešní době čím dál více spotřebitelů vyhledává zdravější potraviny, bez zbytečné chemie a přídavných látek, které mohou negativně působit na lidský organismus, nebo přímo upřednostňují ekologickou produkci. V této souvislosti hovoříme o pojmech jako:

  • Bioprodukt je jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu, která pochází z ekologického hospodářství a je na ni vystaven platný certifikát.
  • Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost (např. bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi.)

Kromě certifikátu bio však existují i jiné certifikáty, prokazující zdravotní nezávadnost nebo podporující životní prostředí. Jsou jimi např.  

  • HACCP – Jedná se o systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů jak účinně předcházet a minimalizovat rizika ohrožující bezpečnost potravin. Systém HACCP je vyžadován povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně
  • SISPO – svaz pro integrované systémy produkce ovoce, Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.
  • Kontrolovaná zelenina z integrované produkce– jedná se o zeleninu vypěstovanou v systému integrované produkce, označenou ochrannou známkou IPZ.
  • Standardy GLOBALGAP-Standard IFA zahrnují požadavky na bezpečnost potravin, ochranu práce, ochranu zvířat a životního prostředí. Vztahují se na následující oblasti: ovoce a zelenina, rostliny určené na výmlat, okopaniny, květiny a okrasné rostliny
  • Ekologicky šetrný výrobek je ekoznačkou České republiky používanou v národním programu environmentálního značení. Značka dává spotřebitelům možnost dobrovolně při nákupu preferovat výrobky zohledňující požadavky ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Značku propůjčuje Ministerstvo životního prostředí ČR, které pro ekologicky šetrné výrobky připravuje i směrnice k jejich hodnocení.

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: